Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2017

9 maja 2017 roku w Warszawie, odbyła się IV edycja ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej „Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2017 - Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych”, poświęcona prezentacji zagadnień związanych z budową, modernizacją i eksploatacją przejazdów kolejowo-drogowych.

Partnerem konferencji była firma B + F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer, producent m.in: specjalistycznych prefabrykatów dla infrastruktury kolejowej w tym Torowych Płyt Nośnych systemu GTP, Szczelnych Wanien Torowych sytemu GTP, Kanałów roboczych systemu AG. Więcej o firmie i jej produktach na w prezentacji (pobierz PDF) oraz na stronie www.bfl-gmbh.pl

swoje prezentacje i referaty wygłosili:
 • dr Mirosław Antonowicz / Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów ALK - „Refleksje o działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - perspektywa zewnętrzna”
 • Ignacy Góra / Urząd Transportu Kolejowego - „Działania Prezesa UTK związane z wypadkami na przejazdach kolejowych”
 • Karol Trzoński / Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
 • dr Jakub Majewski / Fundacja ProKolej - „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Deklaracje i praktyka”
 • Stanisław Biega / Centrum Zrównoważonego Transportu - „Możliwości przyspieszenia realizacji projektów z zakresu infrastruktury kolejowej”
 • Leszek Loch / Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - „Innowacyjne zabezpieczania przejazdów kolejowych - spojrzenie zarządcy”
 • Ewa Wilmanowicz / Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów ALK - „Drony w bezpieczeństwie i logistyce - możliwe zastosowania”
 • Piotr Kazimierowski / AUDIT RAIL sp. z o.o. - „Typowe błędy w sporządzaniu OPZ i PFU przy modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych i ich skutki w kontekście zapisów ustawy prawo zamówień publicznych”
 • Piotr Kazimierowski / AUDIT RAIL sp. z o.o. - „Zasady prawidłowego doboru nawierzchni bezpodsypkowej z Torowych Płyt Nośnych systemu GTP w zależności od wymagań lokalnych zarządcy drogi i linii kolejowej”
 • Piotr Kazimierowski / AUDIT RAIL sp. z o.o. - „Doświadczenia z procesu zabudowy Torowych Płyt Nośnych systemu GTP w Polsce, w kontekście możliwości skrócenia czasu zamknięć torowych i drogowych” 
 • Piotr Kazimierowski / AUDIT RAIL sp. z o.o. - „Metody szacowania kosztów zabudowy i eksploatacji bezpodsypkowej nawierzchni kolejowej na przejazdach kolejowo-drogowych na przykładzie Torowych Płyt Nośnych systemu GTP”
Na kolejne spotkanie zapraszmy już za rok

 

Cookies

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Newsletter
2 x w miesiącu
aktualne informacje o Targach i Konferecnjach Kolejowych na Twój e-mail
Imię
Email
 
Akceptuję politykę prywatności