Modernizacja Taboru Szynowego - Bezpieczniej na szynach

Termin: 5-7 września 2018 r.
Miejsce: Tarnowskie Góry – Kompleks Zamkowy
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Odział w Katowicach

 

Miło nam zakomunikować, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Odział w Katowicach wraz z Kołem nr 7 działającym przy PKP CARGO SA Śląskim Zakładzie Spółki organizują w dniach 5-7 września 2018r Konferencję Naukowo - Techniczną, już IV z serii Modernizacja Taboru Szynowego, tym razem pod hasłem „Bezpieczniej na szynach".

Pozytywny odbiór przez świat nauki i przemysłu wcześniejszych konferencji był inspiracją dla nas do kontynuowania tego przedsięwzięcia w cyklu dwuletnim. Poprzednie konferencje były poświęcone nowoczesnemu taborowi, zestawom kołowym i hamulcom oraz układom zasilania pojazdów szynowych. Tym razem tematem przewodnim konferencji będzie bezpieczeństwo na szynach. Niezawodny i nowoczesny tabor, nowoczesna i na bieżąco diagnozowana linia szynowa z cała infrastrukturą oraz dobrze wykształcona kadra pracownicza związana z utrzymaniem i eksploatacją tych elementów, to gwarancja bezpiecznego przewozu pasażerów i towarów. Spotkanie naukowców, pedagogów, konstruktorów, producentów oraz użytkowników taboru i linii na konferencji poświęconej tym zagadnieniom, będzie okazją do szerokiej wymiany wiedzy i poglądów, do zaprezentowania wielu osiągnięć w pracach nad poprawą bezpieczeństwa na szynach. Nie zapominamy również o wszelkich działaniach organizacyjno - prawnych mających wpływ na bezpieczeństwo na szynach oraz o edukacji zawodowej, technicznej i wyższej związanej z tym  zagadnieniem.

Uczymy, że również Państwa Firma będzie zainteresowana zaprezentowaniem na organizowanej przez nas konferencji swoich najnowszych osiągnięć, czy to w formie referatów,
prezentacji czy wystawy, którą organizujemy w miejscu odbywania konferencji. Do końca marca zostanie przesłany na adres mailowy Państwa firmy Komunikat Nr 1 wraz z Kartą Zgłoszenia, ale już teraz pod adresami podanymi w stopce można zaawizować swój udział i nawiązać kontakt z organizatorami. Miejscem konferencji wzorem lat ubiegłych pozostaje Kompleks Zamkowy w Starych Tarnowicach.

Zapraszamy do Tarnowskich Gor, srebrnego miasta gwarków i kolejarzy. Od otwarcia w 1857 roku pierwszej linii kolejowej do Tarnowskich Gór, następował szybki rozwój miasta co skutkowało również dalszym rozwojem transportu kolejowego. W drugiej połowie XX wieku stacja Tarnowskie Góry była jedną z największych i najważniejszych na sieci kolejowej w Polsce i Europie. Kolejarze stąd mają więc bogate tradycje i doświadczenie transportowe i chcą je prezentować na spotkaniach naukowych i technicznych. A dawni gwarkowie zapraszają do swoich podziemi, ubiegłego roku zabytki górnicze Tarnowskich Gór i okolic zostały wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO, i na coroczne święto miasta - Dni Gwarków, z wieloma atrakcjami historycznymi i kulturalnymi, które odbywać się będzie w dnia 7-9 września. Do tego zaproszenia przyłącza się również Burmistrz Tarnowskich Gór, który objął patronat kulturalny konferencji.