Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

Szkolenie będzie poświęcone sposobom podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych (PKD), analizie danych oraz rozwiązaniom stosowanym na rynku.
Szczególny nacisk będzie położony na wymianę informacji pomiędzy przedstawicielami rynku kolejowego.

Termin: 21 czerwca 2018 r.
Miejsce: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ,
Organizator: Akademia Wiedzy Kolejowej UTK

Agenda
10:00 – 11:00 - Analiza poziomu bezpieczeństwa na PKD
11:00 – 11:15 - Przerwa
11:15 – 12:15 - Harmonogram bezpieczeństwa na PKD
12:15 – 12:30 - Przerwa
12:30 – 13:30 - Realizacja zaleceń PKBWK odnośnie PKD
13:30 – 13:45 - Przerwa
13:45 – 14:45 - Wdrożenie zalecenia dotyczącego oznaczenia PKD dla użytkowników „112”
14:45 – 15:00 - Przerwa
15:00 – 16:00 - Dobre praktyki w obszarze bezpieczeństwa na PKD

Więcej informacji na https://akademia.utk.gov.pl/index.php?page=szkolenie&id=27